Rodzaje audytów energetycznych – poznaj je

Audyt energetyczny określa się również mianem audytu cieplnego. Jest to procedura, której podstawowy cel stanowi scharakteryzowanie stopnia energooszczędności konkretnego budynku lub innego obiektu. W efekcie uzyskuje się cenną wiedzę dotyczącą czynników warunkujących zwiększone zapotrzebowanie na ciepło w danym okresie.

Przeprowadzenie takiej ekspertyzy przez profesjonalnego audytora prowadzi do sformułowania opinii w postaci specjalnego dokumentu. Ukazuje się w nim opis aktualnego stanu obiektu, a także propozycje optymalnych i opłacalnych działań, których zastosowanie mogłoby w danym przypadku przynieść najwięcej korzyści. Ponadto jest to źródło wskazówek dotyczących zróżnicowanych sposobów na oszczędzanie energii. Audyt energetyczny pozwala również oszacować koszty związane z ewentualną termomodernizacją oraz ocenić czy wdrożenie tego typu działań jest rozsądnym wyjściem.

Audyt energetyczny budynku – kiedy się go wykonuje?

Audyty energetyczne budynków przeprowadza się najczęściej w dwóch przypadkach. Pierwszy to chęć poprawy warunków cieplnych we własnym domu, przy jednoczesnym obniżeniu rachunków za ogrzewanie. Druga sytuacja wiąże się z dążeniem do uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak często się go wykonuje?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być wykonany przez podmiot w pełni od niego niezależny i obiektywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa, które można uznać za duże, są zobowiązane do wykonywania takiego audytu przynajmniej raz na cztery lata. W innym przypadku grozi im kara finansowa. Taki audyt może mieć naprawdę istotne znaczenie dla funkcjonowania danej firmy – to możliwość przeanalizowania stopnia zużycia energii elektrycznej oraz zasadności wprowadzenia ewentualnych działań, które miałyby doprowadzić do większych oszczędności.

Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego – na czym polega?

Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego skupia się na oświetleniu zewnętrznym, a dokładnie na punktach oświetleniowych w postaci ulicznych lamp. Dzięki przeprowadzonej w tym kontekście analizie tworzy się opracowanie, w którym określa się między innymi:

  • umiejscowienie poszczególnych źródeł światła na wskazanym terenie,
  • rodzaj oraz wysokość lamp ulicznych,
  • odstępy pomiędzy poszczególnymi słupami,
  • aktualny stan tych źródeł światła,
  • pomiar natężenia światła,
  • koszty utrzymania oświetlenia w danym okresie.

Rodzaje audytów energetycznych – podsumowanie

Wskazane powyżej rodzaje audytów energetycznych cechują się zróżnicowaną ceną. Koszty te są uwarunkowane kilkoma czynnikami. Jednak najważniejsze znaczenie ma metraż, stopień skomplikowania przeprowadzanej ekspertyzy oraz kategoria, do której można przypisać dany obiekt. W tym kontekście wyróżnia się cztery grupy. Do pierwszej należą klasyczne, jednorodzinne budynki mieszkalne. W drugiej znajdują się obiekty użyteczności publicznej. Z kolei do trzeciej zalicza się szkoły oraz szpitale, a do czwartej obiekty o skomplikowanym kształcie. Zależność jest prosta – im wyższa grupa, tym cena, jaką trzeba uiścić za dokonanie audytu energetycznego, jest większa.

twardość drewna kominkowego
Twardość drewna kominkowego
Twardość to bardzo istotna cecha charakteryzująca drewno i jedna z najważniejszych wartości dotyczących drewna opałowego. Badana...
Jak zaprojektować ogród przydomowy?
Planowanie i projektowanie ogrodu przydomowego może być bardzo przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek...