Odnawialne źródła energii – podstawowe informacje

Wielu osobom bardzo zależy na tym, aby chronić środowisko naturalne. Współczesny świat stale się rozwija, a ludzie wymyślają nowe technologie, które często niestety mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Czy możemy temu zaradzić? Jedną z metod ochrony środowiska jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Zanim zdecydujemy się na ich wykorzystanie, warto na początek dowiedzieć się o nich nieco więcej. Zapraszamy do lektury!

5 rodzajów odnawialnych źródeł energii

  • Energia wiatru

Energia wiatru powstaje dzięki różnicy gęstości ogrzanych mas powietrza i ich przemieszczaniem się ku górze. Dzięki temu wytwarza się podciśnienie, które powoduje zasysanie jego zimnych mas. Przepływ powietrza następuje z obszaru o wyższym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu niższym.

Sprawność wykorzystania energii wiatru przez elektrownie wiatrowe wynosi obecnie ok. 30%. Podobną wydajność mają elektrownie węglowe. Energia pochodząca z wiatru jest szeroko dostępna, odznacza się jednak dużą zmiennością, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Na siłę energii wiatru znaczący wpływ ma ukształtowanie oraz sposób zagospodarowania terenu.

  • Energia słoneczna

Energia słoneczna, a dokładniej energia pochodząca z promieniowania słonecznego jest najbogatszym źródłem energii jakim w ogóle dysponujemy. Gdzie można ją wykorzystać? Energię Słońca można wykorzystać do celów grzewczych oraz produkcji energii elektrycznej. Konwersja energii słonecznej w ciepło, które może być użyte do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania wody użytkowej sięga aż 80%. Do tego celu wykorzystuje się kolektory słoneczne.

Cechą charakterystyczną energii słonecznej, podobnie jak energii pochodzącej z wiatru jest jej duża zmienność. Ilość docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego jest zmienna w zależności od pory dnia, roku, orientacji względem Słońca oraz strefy klimatycznej.

  • Energia wodna

Energia pochodząca z wody to najstarszy typ energii odnawialnej wykorzystywanej przez człowieka. Energia pochodząca z płynącej lub spadającej wody była wykorzystywana od wieków. Przed wynalezieniem maszyn elektrycznych i upowszechnieniem elektroenergetyki energię wodną powszechnie wykorzystywano do napędu młynów, tartaków oraz kuźni.

  • Energia geotermalna

Energia geotermalna pochodzi z energii ukrytej w skałach, wodach oraz parach. O energii geotermalnej mówi się przede wszystkim w przypadku, gdy nośnikiem ciepła jest woda, bądź para wodna. Obecnie jednak najwięcej ciepła pochodzi z rozpadu radioaktywnych izotopów potasu.

  • Biomasa

Biomasa to również źródło przyjaznej dla środowiska energii. Na biomasę składa się ogół materii organicznej, czyli wszystkie substancje pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Zazwyczaj za biomasę przyjmuje się odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jednak coraz częściej hoduje się również tzw. rośliny energetyczne. Tego typu rośliny cechują się dużą odpornością na szkodniki, wysoką wartością opałową oraz dużym przyrostem rocznym.

Jeżeli już wiesz, czym tak właściwie jest energia odnawialna oraz jakie są jej typy, warto zastanowić się nad zastosowaniem jej w sowim domu lub przedsiębiorstwie. Energia odnawialna to przyjazny środowisku zamiennik energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł. Efektywniej przeanalizuje odnawialnie źródła energii, do których masz dostęp.

twardość drewna kominkowego
Twardość drewna kominkowego
Twardość to bardzo istotna cecha charakteryzująca drewno i jedna z najważniejszych wartości dotyczących drewna opałowego. Badana...
Jak zaprojektować ogród przydomowy?
Planowanie i projektowanie ogrodu przydomowego może być bardzo przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek...