Inżynier budownictwa – jakie są jego zadania?

Inżynier budownictwa to kierownik budowy. Jak wiadomo, musi być specjalistą zarówno z zakresu budownictwa, jak i nadzoru budowlanego. Żeby pracować w tym zawodzie konieczne jest ukończenie konkretnych studiów na kierunku budownictwo. 

Inżynier budownictwa musi być osobą o zdolnościach przywódczych, która będzie umiała pracować z zespołem i nadzorować jego działaniami. Na czym jeszcze polega jego praca? Praca kierownika budowy jest często pracą pod presją czasu. Bardzo ważna jest tu duża odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, a także opanowanie. w profesji tej zazwyczaj dobrze odnajdują się osoby o silnym charakterze, które potrafią radzić sobie ze stresem.

Inżynier budownictwa jest odpowiedzialny za każdy etap prac. Jeżeli coś na budowie pójdzie „nie tak”, to właśnie on będzie obciążony porażką projektu. Jest także odpowiedzialny za cały zespół. Jest także nadzorcą powstawania budowli oraz obiektów. wymaga sie także,a by był rzeczoznawcą z uprawnieniami.

Codzienna praca inżyniera budownictwa moze też wyglądać nieco inaczej. Niektórzy specjaliści zajmują się projektami do dokumentacji budowlanej. Musi więc posiadać w tej kwestii odpowiednie umiejętności oraz praktykę. Zdarza się też tak, że zawód ten wymaga odpowiedzialności za dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, jak i rozdysponowanie pracy pomiędzy pracowników.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.